مراسم هلو هلو

مراسم هلو هلو

مراسم هلو هلو

زندگی قوم بلوچ آمیزه‌ای از مراسم، آیین‌ها، عقاید و باورهایی است ،که ریشه در سنتی دیرین دارند. به ندرت مراسم یا آیینی می‌توان یافت که با موسیقی همراه نباشد. مراسم بلوچی در مجموع یا آیین‌های کیشی- مذهبی هستند و یا جشن‌ها و اعیاد را تشکیل می‌دهند.

عمده‌ترین آیین‌های کیشی- مذهبی عبارتنداز: گواتی، مولود(مالد و پیر پتز)، انواع زار، محفل دراویش صاحبان، مجالس ترحیم؛ و مهم‌ترین جشن‌ها عبارتنداز: عروسی، زایمان، ختنه سوران، هامین(خرما‌چینی) و گندم‌چینی. به طور کلی اساس ملودی‌ها بر مبنای شرایط و مراسم، به ویژه تحت مفاهیم متفاوتی تدوین شده اند.

هلوهالو هلو( halo hâlo halo  )  که به اختصار به آن (هالو) هم می‌گویند، صوت (ترانه) ای است، که عمدتا به هنگام عروسی و گاهی به مناسبت هر گونه شادمانی خوانده می‌شود . در مراسم عروسی، زمانی که به عروس لباس عروسی می‌پوشانند و یا به دست و پایش حنا می‌بندند. و یا زمانی که داماد را به حمام می‌برند و بر او لباس نو می‌پوشانند، این صوت با آهنگ هماهنگ و زیبایی به صورت دسته جمعی خوانده می‌شود. موضوع آن ذکر اوصاف و قابلیت‌های برجسته عروس یا داماد است، که در آن حالت هیجانی برای ابراز شادمانی شرکت کنندگان و لذت بردن از مراسم اجرا می‌شود .

هالو همراه با سازهایی مثل رباب ، قیچک ، دیره، نگده، و یا تمبوره، و در صورت نبودن ساز، بدون  ساز هم اجرا می‌شود. هالو به صورت جمعی اجرا می‌گردد و زنان در اجرای آن نقش فعال‌تری دارند. نحوه اجرای آن به شرح زیر است: یک خواننده خوش آهنگ بیتی غیر تکراری را با آهنگ خوش می‌خواند، و حاضرین به صورت ترجیع‌بند می‌گویند:

هلو هالو هلو ، وشین هلو بت
یک شاد باش خوب بگویید
بابه هلو هالو کنت سالونک نواب انت ، من گل یی چنان
ای بابا یک شاد باش خوب برای داماد گل و خوب من بگویید

هلو هالو کن ات وشین هلوئی
هلو هالو کن ات میر منیگ
یک شاد باش خوب و قشنگ برای امیر من انجام دهید
هلو هالو کن ات آتکگ چه دور
هلو هالو کن ات چمانی نور
یک شاد باش از راه دور آمده است و یک شاد باش بگوید
از چشمان نورانی
هلو هالو کن ات میر یلینء
هلو هالو کن ات آپل گدینء
یک شاد باش برای امیر قوی که لباسهای پر گل دارد
هلو هالو کن ات شیرین مزارء
هلو هالو کن ات دریا دل راء
یک شاد باش برای امیر شیر مرد که دل دریای دارد
هلو وهالو کن ات زهم کتارء
هلو هالو کن ات لج میارء
یک شاد باش بگو برای شمشیر گرز برای امیر با غیرت
و باحیا
هلو هالو کن ات شاهین بلوچان
هلو هالو کن ات ای ماهء روچا ن
یک شاد باش بگوید برای بلوچ‌های بزرگ و خوش ‌ێصورت

ابزار و وسایل مورد استفاده عبارتنداز: رباب ، قیچک ، دیره ، نگده ،تمبوره ، دف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *