Category : معرفی

درباره روستا

روستای گرازوئیه با پهنه ای حدود ۵/۱ کیلومتر در بخش مرکزی شهرستان میناب و از توابع دهستان بندزرک قرار دارد و بلندی آن از سطح دریا حدود ۲۰ متر است . این روستا از سوی شمال به مرکز دهستان بندزرک و از جنوب به روستای میسکنک٬ از غرب به روستای قشقلمان پایین…